Ako se želite pridružiti timu EUABC.com, pročitajte...

EUABC.com raste u višeslojni sustav informacija na različitim europskim jezicima. Kako se rasprave o EU razvijaju, a europska politička scena mijenja, EUABC.com mora biti redovno ažuriran s izmjenama i dopunama.

Ažuriranje je potrebno za svaki od ponuđenih jezika. Zbog toga za svaki jezik tražimo lokalnog urednika (ili više njih) koji će održavati stranice na svom jeziku ažurirajući, prevodeći i uspoređujući dodatne informacije kada je to potrebno.

Stoga smo u potrazi za volonterima koji imaju mogućnost korištenja interneta i koji su poznavatelji tema vezanih za EU, kao i odabranog jezika. Svi su pozvani pridružiti se našem timu, ne samo građani EU, građani  zemalja kandidatkinja ili zemalja koje su podnijele prijavu za članstvo u EU.

Smatrajte ovo prilikom za učenje i iskustvo.

Dakle, ako ste student, umirovljenik, ili jednostavno zainteresirana osoba, kontaktirajte Kevina E. Bonicia (na engleskom ili talijanskom), ili Klausa Heegera (na francuskom ili njemačkom).